Om søksmålsfinansiering

Som en ledende, global tilbyder av søksmålsfinansiering og voldgift, har Therium finansiert krav med en total verdi på over USD 36 milliarder, herunder mange av de største og mest omtalte søksmålsfinansierte sakene. Therium tilbyr alle typer søksmålsfinansiering, herunder ved enkeltsøksmål og voldgift, porteføljer bestående av flere krav og voldgiftskrav. Therium er også blant grunnleggerne av Association of Litigation Funders of England and Wales, der Theriums Chief Investment Officer Neil Purslow er styremedlem.

Therium ble rangert i tier 1 i Chambers and Partners’ liste over tilbydere av søksmålsfinansiering.

chambers-logo-therium

2009


Therium ble etablert i 2009 og er et av verdens ledende og mest erfarne tilbydere av søksmålsfinansiering

12


Vi kan vise til vellykkede investeringer gjennom tolv fond.

USD 1.1 bn


Over $1 mrd hentet inn så langt
Siste kapitalinnhenting var $430 mill i mars 2019

USD 36 mrd.


Har finansiert krav til en verdi av USD 36 milliarder

5


Tilbyr med søksmålsfinansiering av på 5 kontinenter

7


7 ulike modeller for søksmålsfinansiering

Selskaper og investorer / enkeltpersoner og grupper / konkursbo / non-profit og veldedige organisasjoner

Storbritannia / Nord-Amerika / Skandinavia / Europa

Olje- og offshorenæringen / Oljeservice / Infrastrukturprosjekter / Finansielle tjenester og forsikring / Energi og gruvedrift / Teknologi, media og underholdning / Råvareindustri

Kontraktsrett og entreprise / Bankvirksomhet og saker i finansmarkedet / Verdipapir og aksjonærtvister / Internasjonal mekling og voldgift / Forretningsmessige tvister / Gruppesøksmål / Konkurs og insolvens / Forsikring / Åndsverk og rettigheter / Forsikring / Skatt og avgift / Shipping og internasjonal handel / Fullbyrdelse av dommer