Back

Forsikringsdekning for idømte saksomkostninger

Therium Nordic tilbyr i samarbeid med Legal Insurance Group AS et forsikringsprodukt som dekker risiko for idømte saksomkostninger.

Denne type forsikringsdekning er nytt i Norden, men har vært tilbudt en årrekke i blant annet UK. Therium Nordic og Legal Insurance Group samarbeider med AmTrust Legal, som er en ledende aktør og utsteder av ATE-forsikringer (After The Event).

Les mer her: Hva er den ATE-forsikring?

Read the full article