Personvern på nettsiden

Innledning
Velkommen til Theriums personvernmelding.

Therium respekterer ditt personvern og forplikter seg til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernmeldingen forteller deg hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt (uavhengig av hvor du besøker det fra), og gir deg informasjon om dine rettigheter knyttet til personvern, og hvordan du er beskyttet av loven.Ordlisten nedenfor hjelper deg med å forstå betydningen av enkelte begreper som brukes i personvernmeldingen.

1. Viktig informasjon og hvem vi er. personvernmeldingens formål
personvernmeldingens formål Denne personvernmeldingen skal gi deg informasjon om hvordan Therium innhenter og behandler personopplysninger når du bruker nettstedet, herunder alle opplysninger som du gir oss når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev gjennom nettstedet.
Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi vil ikke bevisst samle inn opplysninger om barn.Det er viktig at du leser både denne personvernmeldingen og andre personvernmeldinger eller meldinger om rettferdig behandling av personopplysninger som vi utsteder i bestemte tilfeller når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er klar over hvordan og hvorfor vi bruker personopplysningene dine. Denne personvernmeldingen er et supplement til andre personvernmeldinger og er ikke ment for å tilsidesette disse.

Behandlingsansvarlig
Therium Group består av flere juridiske enheter. Denne personvernmeldingen er utstedt på vegne av Therium Group. Der vi skriver «Therium», «vi», «oss» eller «vår», henviser vi til det selskapet i Therium Group som er ansvarlig for å behandle opplysningene dine. Therium Capital Management Limited er behandlingsansvarlig og ansvarlig for dette nettstedet.Vi har utnevnt et personvernombud som er ansvarlig for å håndtere spørsmål i forbindelse med personvernmeldingen. Har du spørsmål knyttet til personvernmeldingen, herunder eventuelle forespørsler om å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt personvernombudet ved å bruke kontaktinformasjonen under.

Kontaktopplysninger
Våre fullstendige opplysninger er:
Fullt navn på juridisk enhet: Therium Capital Management Limited
Navn og tittel på personvernombud: Tom Sibert, General Counsel i Therium
Du har til enhver tid rett til å klage til Information Commissioner’s Office (ICO), tilsynsmyndigheten for personvernsaker i Storbritannia (www.ico.org.uk). Vi foretrekker imidlertid å få mulighet til å behandle forespørselen din før du kontakter ICO, så ta helst kontakt med oss først.

Endringer i personvernmeldingen og din plikt til å informere oss om endringer
Denne versjonen ble oppdatert den 27. april 2018, og tidligere versjoner kan fås ved å kontakte oss på contact@therium.com.
Personvernloven i Storbritannia ble endret 25. mai 2018. Selv om denne personvernmeldingen beskriver de fleste av rettighetene dine slik de følger av den nye lovgivningen, kan det tenkes at vi ikke kan besvare enkelte av dine forespørsler (for eksempel en forespørsel om overføring av opplysninger) før mai 2018, da vi fremdeles jobber med å tilpasse systemene våre til noen av disse endringene.Det er viktig at personopplysningene vi oppbevarer om deg, er korrekte og oppdatert. Vi ber deg om å varsle oss hvis personopplysningene dine endres i løpet av tiden du har en tilknytning til oss.

Lenker til tredjeparts nettsteder
Dette nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, programvareutvidelser og applikasjoner. Hvis du aktiverer eller klikker på disse koblingene, kan det gi tredjeparter tilgang til å samle inn eller dele opplysninger om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjeparts nettstdene og er ikke ansvarlig for deres personvernmeldinger. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernmeldingen på ethvert nettsted du måtte besøke.

2. Opplysningene vi samler inn om deg
Med personopplysninger eller persondata menes alle opplysninger om en person som gjør det mulig å identifisere denne personen. Det inkluderer ikke opplysninger der identiteten er fjernet (anonyme opplysninger).
Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg, som vi har delt inn i følgende kategorier:

 • Identitetsopplysninger omfatter fornavn, etternavn og tittel.
 • Kontaktopplysninger omfatter postadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Tekniske opplysninger omfatter IP-adresse, innloggingsopplysninger, type og versjon av nettleser, tidssone og oppholdssted, programvareutvidelser i nettleseren og versjonene av disse, operativsystem og plattform samt annen teknologi i enhetene du bruker til å få tilgang til dette nettstedet.
 • Profilopplysninger omfatter interesser, preferanser, tilbakemeldinger og besvarelser på spørreundersøkelser.
 • Bruksdata omfatter opplysninger om hvordan du bruker nettstedet vårt.
 • Markeds – og kommunikasjonsopplysninger omfatter dine preferanser for kommunikasjon og mottak av markedsføringsmateriell fra oss.

Vi kan også samle inn og bruke aggregerte data, for eksempel statistisk eller demografisk data, til ulike formål. Aggregerte data kan stamme fra dine personopplysninger, men regnes ikke som personopplysninger, da disse opplysningene ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din. Vi kan for eksempel aggregere bruksdataene dine for å regne ut prosentandelen av brukere som benytter en spesifikk funksjon på nettstedet.

Dersom vi kombinerer aggregerte data med eller knytter dem til personopplysningene dine på en slik måte at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi imidlertid de kombinerte opplysningene som personopplysninger, og de vil da bli brukt i samsvar med denne personvernmeldingen.Vi samler ikke inn særlige kategorier av personopplysninger om deg (dette omfatter opplysninger om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualliv, seksuell legning, politisk oppfatning, fagforeningsmedlemskap og helse samt genetiske og biometriske opplysninger). Vi innhenter heller ikke informasjon om straffedommer eller lovovertredelser.

3. Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?
Vi bruker ulike metoder til å samle inn opplysninger om deg, inkludert:

 • Direkte kommunikasjon. Du kan gi oss kontaktopplysninger og opplysninger om din identitet ved å fylle ut skjemaer eller kommunisere med oss per post, telefon, e-post eller på annen måte. Dette omfatter personopplysninger du gir oss når du:

abonnerer på våre utgivelser;

ber om å få tilsendt markedsføringsmateriell;

besvarer en spørreundersøkelse; eller

gir oss tilbakemeldinger.

 • Automatisert teknologi eller interaksjon. Når du bruker nettstedet vårt, kan vi automatisk samle inn tekniske data om utstyret ditt, bruken av nettleseren og andre bruksmønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologi. For mer informasjon henviser vi til våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner på nettstedet.
 • Offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike offentlig tilgjengelige kilder, som kontaktopplysninger og opplysninger om din identitet, fra tredjeparts nettsteder.

4. Slik bruker vi personopplysningene dine
Vi vil kun bruke personopplysningene dine dersom loven gir oss rett til det. Vi vil som regel bruke personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 • Der det er nødvendig for våre (eller tredjeparts) berettigede interesser, og der dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke tilsidesetter disse interessene.

Nedenfor beskriver vi hvilke rettslige grunnlag vi vil benytte for å behandle personopplysningene dine.

Vi benytter som regel ikke samtykke som rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine, bortsett fra når vi sender deg direktemarkedsføring fra tredjeparter per e-post. Du har til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss på contact@therium.com.

Formål for vår behandling av personopplysningene dine
Nedenfor finner du en tabell der vi beskriver alle måtene vi planlegger å bruke personopplysningene dine på, og hvilket rettslig grunnlag vi benytter oss av. Der det er aktuelt har vi også oppgitt våre berettigede interesser.Legg merke at vi kan ha mer enn ett rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine, avhengig av formålet for behandlingen av opplysningene dine. Kontakt oss på contact@therium.com hvis du ønsker mer informasjon om det spesifikke rettslige grunnlaget vi benytter oss av for å behandle personopplysningene dine, der mer enn ett rettslig grunnlag er oppgitt i tabellen nedenfor.

Hensikt/aktivitet Type data Rettslig grunnlag for behandling, inkludert berettiget interesse
Å administrere vår relasjon til deg, noe som omfatter: (a) Identitet (a) Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse
(a) Varsle deg om endringer i våre vilkår eller retningslinjer for personvern (b) Be deg om å bekrefte interessen for et bestemt innhold eller å delta i en undersøkels (b) Kontakt (c) Profil (d) Markedsføring og informasjon (b) Nødvendig for våre berettigede interesser (for å holde registrene oppdatert og studere hvordan besøkende bruker nettstedet)
Administrere og beskytte virksomheten og dette nettstedet (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, brukerstøtte, rapportering og datavertskap) (a) Identitet (b) Kontakt (c) Teknisk (a) Nødvendig for våre berettigede interesser (for å drive virksomheten, levere administrasjons- og IT-tjenester, sørge for nettverkssikkerhet og forebygge svindel) (b) Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse
Å levere relevant nettstedinnhold til deg samt måle eller forstå effekten av innholdet vi gir deg tilgang til (a) Identitet (b) Kontakt (c) Profil (d) Bruk (e) Markedsføring og kommunikasjon (f) Teknisk Nødvendig for våre berettigede interesser (for å studere hvordan besøkende bruker nettstedet, å utvikle dem, få virksomheten til å vokse og skaffe informasjon for markedsstrategien)
Å bruke dataanalyse til å forbedre nettstedet, tjenestene, markedsføringen, relasjonene til besøkende og besøkendes opplevelser (a) Teknisk (b) Bruk Nødvendig for våre berettigede interesser (for å definere typer av besøkende på nettstedet, holde nettstedet oppdatert og relevant, utvikle virksomheten og skaffe informasjon for markedsstrategien)

Markedsføring
Vi anstrenger oss for å gi deg valgmuligheter vedrørende enkelte av bruksområdene for personopplysningene dine, spesielt når det gjelder markedsføring og reklame.
Vi kan bruke dine identitetsopplysninger, kontaktopplysninger, tekniske informasjon, bruksdata og profilopplysninger til å danne oss et bilde av hva vi tror vil være av interesse for deg. Slik avgjør vi hvilket innhold som kan være relevant for deg (vi kaller dette markedsføring).Du vil motta markedskommunikasjon fra oss dersom du har bedt om slik informasjon eller på annen måte har gitt oss kontaktopplysningene dine, og når du ikke har reservert deg mot slik markedsføring.

Markedsføring fra tredjeparter
Vi vil innhente et uttrykkelig samtykke fra deg, før vi deler personopplysningene dine med selskaper utenfor Therium Group for markedsføringsformål.

Reservasjon mot markedsføring
Du kan når som helst kontakte oss på contact@therium.com og oss om å slutte å sende deg markedsføringsmateriell.
En reservasjon mot markedsføring omfatter ikke bruken av personopplysninger du har gitt oss for andre formål.

Informasjonskapsler (cookies)
Du kan stille inn nettleseren din slik at den avviser alle eller enkelte informasjonskapsler, eller til å varsle deg når nettsteder lagrer eller får tilgang til informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dersom du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, kan deler av dette nettstedet bli utilgjengelig eller ikke fungere slik det skal. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, se våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner på nettstedet.

Endring av formål
Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine til et annet formål, vil vi varsle deg og forklare det rettslige grunnlaget som tillater oss å gjøre det.
Vær oppmerksom på at vi i samsvar med ovennevnte regler kan behandle personopplysningene dine uten ditt kjennskap eller samtykke, der dette er pålagt eller tillatt ved lov.

Utlevering av personopplysninger
Vi kan komme til å måtte dele personopplysningene dine med partene beskrevet nedenfor, i forbindelse med formålene beskrevet i tabellen i avsnitt 4 ovenfor.

 • Interne tredjeparter (som beskrevet i ordlisten)
 • Eksterne tredjeparter (som beskrevet i ordlisten)

Vi krever at alle tredjeparter overholder personvernet ditt og behandler personopplysningene dine i samsvar med loven. Vi tillater ikke at tredjepartsleverandører bruker dine personopplysninger til egne formål, og vi lar dem bare behandle personopplysningener for spesifiserte formål og i samsvar med våre instrukser.

Internasjonale overføringer

Hver gang vi overfører dine personopplysninger utenfor EØS-området, sørger vi for en tilsvarende grad av beskyttelse ved å forsikre oss om at minst ett av følgende sikkerhetstiltak er iverksatt:Vi vil overføre personopplysningene dine til land som Europakommisjonen anser at gir personopplysninger en tilstrekkelig grad av beskyttelse, Du kan lese mer under «Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries» på nettstedet til Europakommisjonen (www.ec.europa.eu).

Vi kan bruke spesielle kontrakter som Europakommisjonen har godkjent, og som gir personopplysninger samme beskyttelse som i Europa. Du kan lese mer under «Model contracts for the transfer of personal data to third countries» på nettstedet til Europakommisjonen (www.ec.europa.eu).

Dersom vi bruker leverandører som befinner seg i USA, kan vi overføre data til dem dersom de er tilsluttet Privacy Shield. Det forplikter dem til å sørge for tilsvarende grad av beskyttelse for personopplysninger som i Europa. Du kan lese mer under «EU-US Privacy Shield» på nettstedet til Europakommisjonen (www.ec.europa.eu).

Kontakt oss på contact@therium.com for mer informasjon om de spesifikke mekanismene vi bruker, når vi overfører dine personopplysninger ut av EØS.

Datavern

Vi har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine utilsiktet går tapt, blir brukt eller åpnet på en uautorisert måte, endret eller videreformidlet. I tillegg begrenser vi tilgangen til personopplysningene dine til ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter som i sitt arbeid for oss har behov for slik tilgang. De vil bare behandle personopplysningene dine på instruks fra oss, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har innført prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte brudd på informasjonssikkerheten, og vi vil varsle deg og eventuelle relevante tilsynsmyndigheter ved mistanke om slike brudd når vi ved lov er pålagt å gjøre det.

Lagring av opplysninger
Hvor lenge vil dere bruke personopplysningene mine?
Vi vil kun lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet dem inn for, herunder å overholde eventuelle lovpålagte krav, regnskaps- eller rapporteringskrav. For å fastslå den hensiktsmessige lagringsperioden for personopplysninger, vurderer vi personopplysningenes omfang, egenskaper og sensitivitet, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller videreformidling av opplysningene, formålene vi behandler dem for og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter, samt gjeldende lovkrav.
Ta kontakt med oss på contact@therium.com for mer informasjon om lagringstiden for dine ulike personopplysninger.I enkelte tilfeller kan du også be oss om å slette opplysningene dine: For mer informasjon, se «Forespørsel om sletting» i ordlisten nedenfor.I enkelte tilfeller vil vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg), til forskningsformål eller til bruk i statistikk. I slike tilfeller kan vi bruke denne informasjon uten tidsbegrensning eller ytterligere varsel til deg.

Dine juridiske rettigheter
Under visse omstendigheter gir personvernlovgivningen deg følgende rettigheter i tilknytning til personopplysningene dine:

 • rett til innsyn i dine personopplysninger
 • rett til retting av dine personopplysninger
 • rett til sletting av dine personopplysninger
 • rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger
 • rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses
 • rett til å få overført av personopplysningene dine (dataportabilitet)
 • rett til å trekke tilbake ditt samtykke

Se avsnittet om juridiske rettigheter i ordlisten under for å lære mer om disse rettighetene.

Kostnadsfritt
Du må ikke betale for å få tilgang til dine personopplysninger (eller for å utøve de øvrige rettighetene dine). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr dersom forespørselen er åpenbart ubegrunnet, gjentatt eller overdrevet. Alternativt kan vi i slike tilfeller velge å ikke imøtekomme forespørselen din.

Dette trenger vi fra deg
Vi kan måtte be deg om spesifikk informasjon for å kunne bekrefte identiteten din og sikre din rett til tilgang til personopplysningene dine (eller utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak som skal sørge for at personopplysninger ikke blir utlevert til uvedkommende. Vi kan også ta kontakt med deg for å be om ytterligere informasjon i forbindelse med forespørselen din, slik at vi kan behandle den raskere.Når kan du forvente svar fra oss
Vi forsøker å besvare alle forespørsler innen en måned. I enkelte tilfeller kan det ta mer tid, for eksempel hvis forespørselen er spesielt kompleks eller du har sendt oss flere forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

Når kan du forvente svar fra oss
Vi prøver å besvare alle legitime forespørsler innen én måned. I enkelte tilfeller kan det ta mer tid, for eksempel hvis forespørselen er spesielt kompleks eller du har sendt oss flere forespørsler. I slike tilfeller vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

Ordliste

Rettslig grunnlag
Med berettiget interesse menes vårt selskaps interesse i å drive og administrere virksomheten vår på en måte som gir deg en best mulig service og en best og tryggest mulig opplevelse. Vi vurderer og gjør en avveining av potensielle konsekvenser for deg (både positive og negative) og dine rettigheter, før vi behandler personopplysningene dine for våre berettigede interesser. Vi bruker ikke personopplysningene dine til aktiviteter der hensynet til ditt personvern veier tyngre enn våre interesser (med mindre vi har fått ditt samtykke eller slik bruk på annen måte er pålagt eller tillatt ved lov). Du kan få mer informasjon om hvordan vi vurderer våre legitime interesser opp mot potensielle konsekvenser for deg i forbindelse med spesifikke aktiviteter, ved å kontakte oss på contakt@therium.com.
Med å overholde en juridisk eller lovbundet forpliktelse menes behandling av dine personopplysninger for å overholde en juridisk eller lovbundet plikt som vi er pålagt.

 

Tredjeparter
Interne tredjeparter
Andre selskaper i Therium Group som opptrer som medansvarlige for behandling, og som er lokalisert i Storbritannia, Jersey, USA, Tyskland, Norge, Australia eller Luxemburg, og som yter tjenester til Therium Group.

 • Eksterne tredjeparter
  Tjenesteleverandører som opptrer som databehandlere i Storbritannia, Jersey, USA, Tyskland, Spania, Italia, Norge, Australia eller Luxemburg, og som yter tjenester innen IT, systemadministrasjon eller og markedsføring.
 • Profesjonelle rådgivere som opptrer som databehandlere eller medansvarlige for behandling, herunder advokater, bankansatte, revisorer og forsikringsselskap i Storbritannia, Jersey, USA, Tyskland, Spania, Italia, Norge, Australia eller Luxemburg, og som yter tjenester innen rådgivning, bankvirksomhet, juridiske tjenester, forsikring eller regnskap og revisjon.
 • Tilsynsmyndigheter og andre myndigheter som opptrer som databehandlere eller medansvarlige for behandling i Storbritannia, Jersey, USA, Tyskland, Spania, Italia, Norge, Australia eller Luxemburg, og som under visse omstendigheter krever rapportering av behandlingsaktiviteter.

Dine juridiske rettigheter
Du har rett til å:

Be om innsyn i dine personopplysninger (ofte kalt innsynsbegjæring). Da får du en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg, og kan forsikre deg om at vi behandler dem på lovlig måte.

Få korrigert personopplysningene vi har lagret om deg. Du kan kreve å få korrigert ufullstendige eller uriktige opplysninger vi har lagret om deg. Det kan imidlertid tenkes at vi må få bekreftet nøyaktigheten av de nye opplysningene du gir oss.

Be om å få slettet personopplysninger («retten til å bli glemt») Dersom det ikke lenger er nødvendig for oss å behandle personopplysningene dine, kan du be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger dersom du med hell har utøvd din rett til å motsette deg behandling (se nedenfor), i tilfeller der vi har behandlet personopplysningene dine ulovlig, eller ders lokale lover krever at vi sletter personopplysningene dine. Legg likevel merke at vi av særlige juridiske grunner ikke alltid kan imøtekomme forespørsler om sletting. Vi vil informere deg om dette når vi mottar forespørselen fra deg, dersom disse grunnene gjør seg gjeldende.

Motsette deg behandling av personopplysningene dine når vi begrunner behandlingen med våre (eller tredjeparts) berettigede interesser, og det er noe ved din situasjon som gjør at du vil motsette deg slik behandling, da du mener at det har konsekvenser for dine grunnleggende friheter og rettigheter. Du har også rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine for direktemarkedsføringsformål. I enkelte tilfeller kan vi dokumentere at våre berettigede interesser til å behandle dine personopplysninger, veier tyngre enn dine friheter og rettigheter.

Be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Dette gir deg rett til å be oss om å stanse behandlingen av personopplysningene dine midlertidig i følgende tilfeller: (a) dersom du ønsker at vi skal undersøke om opplysningene er korrekte (b) dersom databehandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker opplysningene slettet (c) dersom du har behov for at vi lagrer opplysningene, selv om vi ikke lenger trenger dem, fordi du behøver dem til å fremme, prøve eller forsvare juridiske krav eller (d) dersom du har motsatt deg vår bruk av dine personopplysninger, men vi trenger å få bekreftet om våre berettigede interesser veier tyngrebe om at personopplysningene dine overføres til deg eller en tredjepart (retten til dataportabilitet).

Du, eller en tredjepart utpekt av deg, vil få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt filformat. Merk at denne retten kun gjelder automatisert informasjon som du selv har oppgitt og gitt ditt samtykke til at vi kan bruke, eller der vi har brukt informasjonen for å oppfylle en avtale med deg.

Til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, i de tilfeller vi baserer oss på ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandling som har funnet sted før du trakk tilbake ditt samtykke. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, er det en mulighet for at vi ikke kan tilby deg visse produkter og tjenester. Vi vil varsle deg dersom dette er tilfelle på det tidspunktet du trekker tilbake ditt samtykke.