Med respekt

Theriums strategi er å bygge åpne og langsiktige samarbeidsrelasjoner med sine partnere, og vi anerkjenner ekspertisen og posisjonen til advokatene vi jobber med. Vår forretningsmodell er basert på integritet og tillit. Therium er en av grunnleggerne av Association of Litigation Funders of England and Wales og Therium følger organisasjonens etiske retningslinjer.