Vår prosess for søksmålsfinansiering

Som en ledende, global tilbyder av søksmålsfinansiering har Therium hatt en rolle som innovatør i markedet. Therium tilbyr alle typer søksmålsfinansiering, herunder ved enkeltsaker og voldgift, porteføljer bestående av flere krav og voldgiftskrav.

Therium har vært markedsledende innen utvikling av modeller til finansiering av individuelle krav, både i Storbritannia og internasjonalt. Søksmålsfinansiering gjennom Therium kan dekke enkelte eller samtlige kostnader ved et søksmål, mot en andel av tilkjent erstatning, men kun ved positivt utfall (forlik/rettskraftig dom).

Therium har omfattende erfaring med å finansiere internasjonal voldgift og kan tilby finansiering av voldgift som skreddersys til de spesifikke forholdene som oppstår i slike saker.

Therium har lang erfaring med fra søksmålsfinansiering av gruppesøksmål på tvers av en rekke jurisdiksjoner. Vi har levert gode resultater til flere grupper med klienter som ellers ikke ville vært i stand til å søke erstatning. Gjennom omfattende erfaring på området har Therium opparbeidet seg en dyp forståelse av hvordan man best kan møte de økonomiske utfordringene ved å fremsette og forfølge gruppekrav.

I november 2015 lanserte vi Therium AHV, bransjens første tilbyder av søksmålsfinansiering som kun fokuserer på tvister i finansmarkedet. Med erfaringen og den tekniske ekspertisen til AHV Associates’ finansmarkedsteam kan Therium tilby enestående innsikt i forbindelse med alle typer søksmål som involverer komplekse finansprodukter for bedrifter, institusjoner og private klienter.